Laboratorné prístroje a zariadenia

ED 3000

Laboratórne zariadenie na stanovenie pádového čísla(Pádové číslo = Číslo poklesu = Hagbergovo číslo)

Laboratórny prístroj typu ED 3000 je určený na stanovenie „Čísla poklesu”
t.j. amylolytickej aktivity zrna - vo vzorkách pšeničného, ražného šrotu
resp. múky v zmysle STN ISO 3093.

Technické parametre
Hmotnosť:15 kgDisplay – LCD 2 x 16
Rozmery:
Š x V x H
400 x 510 x 230mmKlávesnica – 4 x 4 membránová, vodotesná
Tlačiareň – DP–24 Coprint
Napätie:230 V 50 HzProgramovanie – cez PC
Príkon:650 WRS 232
Tlač výsledku: názov užívateľa, dátum, čas, číslo vzorky a výsledok merania