Laboratorné prístroje a zariadenia

SDZT 4

trepačka na valce

Trepačka na valce typu SDZT 4 je elektronické laboratórne zariadenie na stanovenie sedimentačného indexu – Skúška podľa Zelenyho v zmysle STN ISO 5529.

  • Jednoduchá obsluha
  • Osvetlená zóna odčítavania výsledku
  • Časové intervaly sú signalizované zvukovo
  • Možnosť programovania cez PC
  • Napätie: 13,8 V
  • Nízka spotreba elektrickej energie
  • Vyrobené na Slovensku